აკადემიური კალენდარი

საქართველოსსაპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის
სასულიერო სემინარიის
2015-2016 წლის საგაზაფხულო სემესტრის სასწავლო პროცესის აკადემიური კალენდარული ვადები სემინარიის სტუდენტებისათვის

2015-2016 წლის საგაზაფხულო სემესტრის სასწავლო პროცესის აკადემიური კალენდარული ვადები განისაზღვროს 2016 წლის 1 თებერვლიდან -12 ივნისის ჩათვლით .

1. სააუდიტორიო მეცადინეობა – 1 თებერვალი – 15 მაისი
2. პირველი შუალედური გამოცდა – 21 მარტი – 26 მარტი
3. მეორე შუალედური გამოცდა – 23 მაისი -28 მაისი
4. რეფერატი (პრეზენტაცია) – 16 მაისი – 21 მაისი
5. დასკვნითი გამოცდა – 6 ივნისი -12 ივნისი